Om mina kurser

Under årens lopp har jag lett många kurser i fritt broderi, både för nybörjare och för de mer vana. Jag har också haft vidareutbildningar i ämnet för textillärare. Många somrar har jag varit på Sätergläntan i Dalarna, hemslöjdens kursgård, och haft veckolånga kurser, varje år lite annorlunda, anpassade till gruppens storlek och deltagarnas sammansättning.
Jag har också lett korta introduktioner i broderi för förstaårsstudenterna på HDK i Göteborg.

Jag tror, att kreativiteten finns i oss alla. Liksom en önskan och en längtan att själv få skapa. Broderi som konstnärligt uttrycksmedel är en åtkomlig teknik, för många välbekant om än inte alltid bekväm efter skolslöjdens perfektionistiska krav.

Jag håller i komma-loss-workshops, teknikinriktade kurser med utforskandet av stygn, kurser i färg, form och komposition samt kurser där vi stiftar bekantskap med nya, spännande sätt att skapa ytor och strukturer för broderi. Oftast behövs det inga förkunskaper för att delta.

Avsikterna med kurserna är att inspirera, att undersöka möjligheterna i det fria broderiet. Att försöka närma sig uppgifterna från en annan infallsvinkel där man börjar med att nollställa sig inför det som väntar och struntar i det mesta som man lärt sig eller tro sig kunna eller inte kunna.

Det fria broderiet är ett redskap för konstnärligt uttryck. Det är att jämställa med andra skapande tekniker, att måla och att teckna t ex.. Det ska vara fritt, fördomsfritt. Stygnen får användas hur vilt som helst, gränser ska sprängas, baksidorna blir något annat, en vild spegelbild av det man försökt ge uttryck åt på framsidan. Oftast nog så spännande att utforska.

Broderiet för hand är i sig en långsam process. Man måste låta det ta tid och se detta som något positivt. Det är meditativt, något som ger utrymme till tystnad, till egna tankar, till resor i det egna inre.

Jag har noggrant funderat över hur man på t ex några få dagar kan bekanta sig med så mycket som möjligt: att på olika sätt skapa med nål och tråd. Sällan blir det färdiga produkter, men erfarenheter, nya infallsvinklar att gå vidare med.

Det är detta som är äventyret. Det handlar inte om att prestera, att åstadkomma storverk eller att vara duktig. Det ska vara roligt, lekfullt och lärorikt. Och i slutändan har man åstadkommit mer än man någonsin trott var möjligt. Det är det lekfulla lärandets trolleri.

"Lära sig lite grann, tänka lite grann, rita och mål lite grann och samarbeta lite grann varje dag" (ur "All I really needed to know I learned in Kindergarten " av Robert Fuglumm)

Kontakt mig gärna om det finns intresse från dig eller din grupps sida. Jag kan specialkomponera lämplig kurs/workshop utifrån dina/era behov och önskemål.

Det lilla stygnet

Betrakta ömt det lilla stygnet,
Hur det hela arbetsdagen
Traskar över tyget.
Se hur det låter sig fösas i långsam kråkspark

  • hur det skuttar i flygande öglor
  • hur ett pösigt ullstygn erövrar ytor
  • hur ett spänstigt linstygn slår volter

märkliga vilda djur kan det lilla stygnet foga samman
förvånade katter med horn kanske
eller galoperande hästar från en annan galax.
Det lilla stygnet kan måla en bayeux-tapet
Det lilla stygnet bygger en saftig melon, stor som en tumnagel
I vår vanliga brådskande värld lever det lilla stygnet
Ett utsatt liv,
Det blir hunsat, skuffat och knuffat.

Men när helst ni möter det lilla stygnet:
Se det i ögonen
Ta upp det i knäet
Stryk det över hjässan
Och säg: var inte rädd, Lilla stygn,
Vi skall beskydda dig!

Maj Werner
Sätergläntan i augusti 2001

Utvärdering av broderikursen 2007

Vad är tid? Något som ändrar sig, blir lång, blir kort, blir för lång, blir för kort?
Något som flyter fram som en flod, något som delas ut i små skvättar?
Första broderidagen var tiden inlagd i paket med tjugo minuter i varje, starka snören omkring.
Säregen känsla, sällan upplevd utom under arbetslivet schema.
Andra broderidagen var som den stilla (nåja) älven, där minut hakade i minut; timme hängde på nästa timme. Utan att man la märke till det, var sena kvällen kommen.
Tredje broderidagen hade en överraskningsupptakt. Hux flux hade vi skapat skisser till broderier för resten av livet. Det var ett stycke snabbtid. Att utföra ett par av skisserna gjordes till långsamhetens lov.
Fjärde broderidagen inleddes med trollkonster med strykjärn och vlisofix. Snabba ryck.
Sedan vidtog en stilla rytmisk rörelse runt ett stort bord. Där växte Dag och natt i sagans trädgård. Innerliga kontraster mellan ljus och mörker trädde fram. Hur kan vi?
Jo, vi har en herre (herrinna?) över tiden, som leder oss med varm och glad hand. Hon heter Henriette och ger oss det bästa av allt!! Broderitid heter det!! Tack, tack! Framstammat av bl a Maj